Jaki jest Twój poziom?

przez eGC02Admin16

Poziomy biegłości językowej według europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (ESOKJ) A1 Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować wyuczone, potoczne wyrażenia i budować bardzo proste wypowiedzi służące zaspokajaniu konkretnych potrzeb życia…