Jaki jest Twój poziom?

19/09/2020
Jaki jest Twój poziom?

Poziomy biegłości językowej według europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (ESOKJ)

A1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować wyuczone, potoczne wyrażenia i budować bardzo proste wypowiedzi służące zaspokajaniu konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i Continue reading

Continue reading...