Kontakt

„Grupa Centrum”
ul. Świętego Krzyża 2
32-545  Dulowa
tel: 602 668 280 / (32) 627 46 95
e-mai: centrum.bok@gmail.com
Pamiętaj, że jesteśmy mobilni i zawsze możemy też przyjechać do Ciebie 🙂